Новий закон України про мікрокредити

З 1.01.2021 набув чинності новий Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування, а також формування та обігу кредитних історій». Відповідно до нього, укладення договору про споживче кредитування стає можливим тільки при наявності згоди позичальника на доступ до даних своєї кредитної історії. Інформація надана прес-службою Мін'юсту України.

Обмеження сум пені і штрафних санкцій

Відповідно до Закону України № 891-ІХ статусу споживчого кредиту присвоюється всіма договорами, термін кредитування за якими становить менше одного місяця, а розмір позики не перевищує одного прожиткового мінімуму. Правові відносини сторін при цьому регулює Законом України «Про споживче кредитування». У ситуаціях, коли позичальник затримує виплати по кредиту, сума якого не перевищує розміру прожиткового мінімуму, загальний обсяг нарахованих штрафних санкцій тепер не може перевищувати подвоєною суми, отриманої позичальником. Також він не може бути збільшений за домовленістю сторін.

Заборона зміни розміру процентної ставки

Закон забороняє проводити будь-які зміни процентної ставки по кредиту, а також змінювати порядок нарахування та погашення відсотків, якщо це погіршує умови кредитування для позичальника.

Кредитна історія

Обов'язковою умовою укладення договору споживчого кредитування стає згода позичальника на доступ до інформації, що стосується його кредитної історії. Для цього він зобов'язаний дати дозвіл на збір, зберігання, використання та поширення всієї інформації, встановленої Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через Бюро кредитних історій, включених до єдиного державного реєстру. Якщо потенційний претендент кредиту відмовляється від надання письмової згоди, то кредитор зобов'язаний відмовити йому в наданні кредитних послуг. Ще одним значущим нововведенням можна вважати закріплення за кредитором обов'язки безкоштовно передавати всю інформацію про споживчі кредити своїх клієнтів хоча б в одне з Бюро кредитних історій, яке включене в загальнодержавний реєстр. Всі дії кредитора при цьому повинні відповідати нормам та вимогам Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Ще одне нововведення - скорочення термінів розміщення даних, переданих кредитором в базу Бюро кредитних історій. Якщо раніше Закон відводив на процедуру до 7 днів, то зараз термін обмежений до 2 днів.

Обмеження кількості доступних «швидких кредитів»

Закон вводить обмеження на кількість одночасно оформлених швидких кредитів. Така міра направлена ​​на захист кредитних організацій від збільшення проблемної заборгованості і фінансових ризиків, пов'язаних з неповерненням.

Ризики мікрокредитування

Закон звільняє кредитні організації від обов'язкової видачі паспорта споживчого кредиту перед підписанням договору сторін, якщо клієнт оформляє позичку на суму, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Проблему створює той факт, що недосконалість законодавчої бази залишає кредиторам можливість використовувати різноманітні методи приховування інформації, яка стосується умов кредитування. Саме тому Національний банк України має намір жорстко контролювати інформацію, що стосується характеристик кредитних програм з мікрокредитування, яку фінансові компанії розміщують у вільному доступі (на сайті, в рекламі). Це дозволить гарантувати позичальникові своєчасне отримання повної, точної і достовірної інформації, що стосується доступних фінансових послуг. Етапи становлення законодавчої бази
  1. 02.2020 року Верховна Рада України затвердила законопроект, відповідно до якого дія Закону України «Про споживче кредитування» розширюється і пошириться на цілий ряд кредитних договорів.
  2. 09.2020 року на засіданні Верховної Ради був прийнятий Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України, щодо споживчого кредитування, а також формування та обігу кредитних історій».
  3. Національний банк України представив звіт, в якому відбивається тенденція до стрімкого зростання споживчого кредитування в країні. Приріст показників за минулий рік склав близько 30%. Фінансова привабливість і прибутковість для банків послужили причиною зростання числа пропозицій на ринку. Попит на послуги кредитування при цьому став наслідком зростання прибутковості населення, а також оздоровлення економічного простору.
  4. 10.2020 року Президент В. Зеленський візує Закон України № 891-ІХ, що забезпечує йому остаточний вступ в сил


Вам також сподобається: